Företaget ombesörjer fastighetsförvaltning i olika omfattningar. Vi kan erbjuda avtal som omfattar allt från vissa tjänster t.ex: 

- Ekonomisk förvaltning

- Teknisk förvaltning

- Snöröjning

- Städservice

- Fastighesskötsel

- Driftsteknik

- Trädgårdsarbete

- Hyres - / avgiftsavisering

- Upphandlingar

- Skrivservice vid försäljning

... till total förvaltning där vi utifrån styrelsens riktlinjer sköter alla förekommande arbetsuppgifter i föreningen.